Sonja Jelača, tajnica Hrvatskog golf saveza, imenovana je na zadnjoj skupštini Europskog golf saveza (European Golf Association) u EGA odbor za handicap i izmjere igrališta.

Jelača će se u odboru  prvenstveno baviti članicama južne zone, zone sa 20 zemalja, pomoći u implementaciji novog handicap sustava, novim izmjerama golf igrališta i postavljanju centralne baze svih igrališta što ovaj EGA odbor radi u suradnji s R&A i USGA. Njezin rad će svakako utjecati na razvoj golfa u tim zemljama a obzirom da je Hrvatski golf savez članica EGA, Jelača će time predstavljati i Hrvatski golf te doprinositi promociji i razvoju golfa u Hrvatskoj, objavio je Hrvatski golf savez.

Europski golf savez je neprofitna organizacija sa sjedištem u Epalingesu u Švicarskoj, koja je osnovana 1937. godine u Luksemburgu. Glavna djelatnost EGA-e sastoji se od koordinacije i suorganizacije europskih amaterskih prvenstava u golfu. Europski golf savez trenutno čini 49 zemalja članica, a vođen je od strane tri odbora- – Izvršni odbor (10 članova),  Natjecateljski odbor (12 članova) i EGA Handicap & Izmjere igrališta odbor (7 članova).