Kako postati član HGS-a

KAKO POSTATI ČLAN HGS-a?


Upute

Dokumente dostaviti u PDF formatu na office@golfsavez.hr:
Zamolba za prijem u članstvo
Statut
Popis osoba ovlaštenih za zastupanje
Izjava o prihvaćanju Statuta i Akata Hrvatskog Golf Saveza
Dokaz o upisu u Registar Udruga
Program djelatnosti i aktivnosti za predstojeće jednogodišnje razdoblje
Popis članova: udruženih Klubova, Udruga, igrača
DODATNE UPUTE:
Po primitku obavijesti o prijemu u članstvu, primljeni član dužan je uplatiti upisninu u roku od 15 dana u iznosu od 2.000 HRK.


Vrste članstva

PUNOPRAVNI ČLANOVI SU:
Klubovi čiji su igrači sudjelovali na Hrvatskoj golf ligi ili Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u najmanje jednoj natjecateljskoj sezoni.
Županijski i Gradski savezi koji imaju minimalno tri (3) punopravna Kluba, članova HGS-a.
Udruge igrača koje sukladno svom programu djelatnosti provedu natjecanje ili drugu aktivnost povjerenu od HGSa u najmanje jednoj natjecateljskoj sezoni.
PRIDRUŽENI ČLANOVI SU:
Pridruženi članovi HGS su svi ostali udruženi članovi. Golf klubovi mogu steći status pridruženog člana koje im daje pravo sudjelovanja u natjecanjima HGS. Pridruženi članovi nemaju pravo glasa na Skupštini i ne mogu biti birani u tijela HGS.


Prava i obveze članova:

PRAVA ČLANOVA:
1. Biti nazočni Skupštini HGS.

2. Kontrolirati rad HGS.

3. Sudjelovati na natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji HGS.

4. Zahtjevati i dobivati informacije o aktivnostima HGS i njegovih tijela.

5. Davati prijedloge i primjedbe na rad HGS i njegovih tijela.

6. Dobiti stručnu i organizacijsku pomoć od HGS u okviru njegovih mogućnosti.

7. Punopravni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela HGS.

OBVEZE ČLANOVA:
1. Prisustvovati sjednicama Skupštine HGS.

2. Aktivno sudjelovati u provođenju skupnih programa razvoja golfa.

3. Aktivno sudjelovati na populariziranju golfa i dizanju kvalitete igrača golfa, a osobito u radu s mladima.

4. Omogućiti svojim igračima pripreme i nastupe za potrebe reprezentacije HGS.

5. Uplaćivati obveznu godišnju članarinu HGS u za to dogovorenim terminima.

6. Uredno ispunjavati druge materijalne i financijske obveze prema HGS.

7. Provoditi sve prihvaćene akte HGS.

8. Ispunjavati dogovorene uvjete za provođenje programa iz rada HGS.

9. Svojim djelovanjem pomagati podizanju ugleda HGS kao i golf sporta.

10. Dostaviti godišnje izmjene statuta i zapisnika sa održanih skupština kluba ili udruga.