Hrvatska golf liga 2021 broji 12 ekipa u 1.muškoj ligi, 15 ekipa u 2.ligi te 7 ekipa u ženskoj ligi.
Muška liga igra se u 6 kola, dok se ženska liga igra u 4 kola.

Natjecanje se provodi prema Natjecateljski pravilnik 2021 i GLAVNI RASPIS 1.liga, GLAVNI RASPIS 2.liga i GLAVNI RASPIS za žene.

Ovdje možete pronaći sve pojedinačne i ekipne rezultate, kao i trenutni ekipni poredak.

Lokalna pravila– Riverside Zagreb- 8.i 9. svibnja 2021.

1.MUŠKA HGS LIGA

RASPIS 1. i 2. kolo 1.muška liga 2021
RASPIS 3.i 4. kolo 1.muške lige 2021
RASPIS 5.i 6. kolo 1.muške lige 2021

STARTNE LISTE
startna lista 1.kolo
startna lista 2.kolo
startna lista 3.kolo
startna lista 4.kolo
startna lista 5.kolo
startna lista 6.kolo

REZULTATI

1 muška liga – 1 kolo pojedinačno
1 muška liga – 1 kolo ekipno
1 muška liga 2021 – 2 kolo pojedinačno
1 muška liga – ekipno nakon 2 kola
1 muška liga- 3 kolo pojedinačno
1 muška liga- ekipno nakon 3 kola
1 muska liga 4 kolo pojedinacno
1. muška liga – ekipno nakon 4 kola

2.MUŠKA HGS LIGA

RASPIS 1.i 2. kolo 2.muške lige 2021
RASPIS 3.i 4. kolo 2.muške lige 2021
RASPIS 5.i 6. kolo 2.muške lige 2021

STARTNE LISTE
startna lista 1.kolo
startna lista 2.kolo
startna lista 3.kolo
startna lista 4.kolo
startna lista 5.kolo
startna lista 6.kolo

REZULTATI

2 muška liga – 1 kolo ekipno
2 muška liga – 1 kolo pojedinačno
2 muška liga – ekipno nakon 2 kola
2 muška liga – 2 kolo pojedinačno
2 muška liga- 3 kolo ekipno
2 muška liga – 3 kolo pojedinačno
2 muška liga – 4 kolo ekipno
2 muška liga- 4 kolo pojedinačno

1.ŽENSKA HGS LIGA

RASPIS 1.i 2. kolo ženske lige 2021
RASPIS 3.i 4. kolo ženske lige 2021

STARTNE LISTE
startna lista 1.kolo
startna lista 2.kolo
startna lista 3.kolo
startna lista 4.kolo

REZULTATI
rezultati pojedinacno 1. kolo
rezultati ekipno nakon 1.kola
rezultati pojedinačno 2. kolo
rezultati ekipno nakon 2.kola