Rules of golf- Player’s edition preveden je na hrvatski. Upoznajte se sa PRAVILIMA GOLFA  ZA IGRAČE 2019

Službeno izdanje pravila na engleskom jeziku i možete ih pročitati na R&A

Na stranicama www.randa.org možete pronaći i kvizove pravila, ali i službeno položiti pravila golfa Level 1 i po uspješno položenom online testu dobiti i svoj certifikat.

U ovom videu možete vidjeti najvažnije izmjene u Pravilima golfa 2019 u odnosu na prethodne verzije.