Golf igralište Sv. Martin

Golf igralište Sv. Martin

Sveti Martin na Muri, Croatia
+385 (0) 40 371 111
Golf igralište Sv. Martin Međimurje

Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri, Croatia
Telefon: +385 (0) 40 371 111
info@termesvetimartin.com

Karakteristike igrališta