Brijuni Old Golf Course

Brijuni Old Golf Course

Nacionalni Park Brijuni, Croatia
+385 (0) 98 245 204
Brijuni Old Golf Course

Brionska ulica 10, Nacionalni Park Brijuni, Croatia
Telefon: +385 (0) 98 245 204
vanja79.vn@gmail.com

Karakteristike igrališta